EHBIO / EHBMO

EHBIO Eerste Hulp Bij Instructie Ongevallen / EHBMO

 “Op een mooie zaterdagochtend gaat u met uw cursist lessen over de Veluwe, gewoon een motor rijles zoals altijd. U rijdt achter uw leerling en ziet dat er een scherpe bocht aan komt. Juist op dat moment komt er een personenbusje de bocht om, te ruim!
Uw cursist kan het busje niet meer ontwijken en botst er frontaal op, u wilt maar één ding, HELPEN.  Maar wat moet je doen?
 

Uiteraard hopen we dit nooit mee te maken, maar als het dan toch gebeurt is goed om te weten dat u toch iets kunt doen. Simpele handelingen zoals het vrij maken van een ademweg, wel of juist geen helm afnemen het stabiliseren van een nek, of iemand op een verantwoorde manier omdraaien terwijl er sprake is van mogelijk nekletsel, kunnen echt van levensbelang zijn.

Tijdens de cursus ‘Levensreddend handelen bij instructieongevallen’ leert u deze levensreddende handelingen uit te voeren. U leert op de juiste wijze te alarmeren, u leert een ademweg vrij te maken en kunt u de symptomen van nekletsel herkennen en hier de eerste hulp op in te zetten. Aan de hand van praktijksituaties gaat de cursist daadwerkelijk deze vaardigheden oefenen.

Fire Prevention|First Aid verzorgd deze cursus voor de KNMV deze cursus voor motorinstructeurs (KGI'ers). De cursisten zijn enthousiast over de praktijkgerichte aanpak en zullen bij een mogelijk incident met zelfvertrouwen levensreddend handelen. 

Deze praktische cursus wordt verzorgd door mensen uit de praktijk (KGI) en ambulancedienst.

Bent u GEEN (KGI) instructeur maar zou u deze cursus graag willen volgen om zo een collega motorrijder te kunnen helpen tijdens een ongeval, dan kunt u zich aanmelden bij de KNMV, u kunt ook met ons contact opnemen voor meer informatie en/of een cursus aanvraag te doen.

Wij zijn deze gecertificeerde EHBiO opleidingen gaan verzorgen op verzoek van de KNMV.

Cursus duur: 

8 uur of twee dagdelen
Cursus materiaal:         Motorhelmen, Reanimatiepop, verbandmiddelen,
Vooropleiding:

Instructeur KNMV, in overleg
Lesinhoud:                                    
  • Een correcte alarmering. Hoe werkt 112, wat geeft u door om snel de juiste hulp ter plaatse te krijgen.
  • U krijgt inzicht in de werkwijze van de professionele hulpdiensten en leert uw bijdrage te leveren.
  • Traumatologie, welke specifieke letsels kan je bij een ongeval verwachten?
  • Beoordelen ernst verwondingen en handelen naar de meest levensbedreigende verwondingen.
  • De cursist krijgt inzicht in afleidend letsel en levensbedreigend letsel. (inzicht in ABCDE-methodiek)
  • Het vrijmaken van een bedreigde ademweg.
  • Herkennen van mogelijk wervelletsel en hier naar handelen.
  • enz..
Instructeur:


Bevoegde instructeurs KNMV met erkenning van het NIBHV & de Nederlandse Reanimatieraad. De instructeur heeft ruime didactische ervaring en is werkzaam binnen de KNMV en acute zorg.
Kosten: Voor KGI'ers zijn de kosten zoals de KNMV heeft aangegeven, voor groepen en niet KGI'ers op aanvraag.

 

Contact

Fire Prevention|First Aid

Onderdeel van MediBrand b.v.

Bezoek adres

Industrieweg 8

6871 KA Renkum (GLD)
www.firefirst.nl
info@firefirst.nl
+31(0)317311570

     
  
 
 
 
 
 
  
 

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum

Copyright © 2014. All Rights Reserved.